O společnosti

Společnost KOVO GROUP, s.r.o je výrobní společnost, působící  na tuzemském i zahraničním trhu již od roku 1998. Společnost se  zaměřila na výrobu svařenců až do hmotnosti 25 t. Jedná se především o dodávky kompletně smontovaných mobilních drtičů, kompletní výrobu jeřábových kleštin včetně montáže, výrobu převodových skříní, výrobu dílů pro důlní průmysl a výrobu dalších technologických celků.

Výroba a montáže ocelových konstrukcí a technologických zařízení je prováděna v souladu se systémem řízení jakosti dle EN ISO 9001 a podle požadavků na jakost výroby dle DIN 18 800 – 7 pro staticky a dynamicky namáhané ocelové konstrukce. Tyto certifikáty nám pomáhají získat další množství technologicky náročnějších zakázek a zajistit si tím své postavení na trhu se svou stálou klientelou odběratelů.

Název fotografie