O společnosti

Společnost KOVO GROUP, s.r.o je výrobní společnost, působící  na tuzemském i zahraničním trhu již od roku 1998. Společnost se  zaměřila na výrobu svařenců až do hmotnosti 25 t. Jedná se především o dodávky kompletně smontovaných mobilních drtičů, kompletní výrobu jeřábových kleštin včetně montáže, výrobu převodových skříní, výrobu dílů pro důlní průmysl a výrobu dalších technologických celků.

Výroba a montáže ocelových konstrukcí a technologických zařízení je prováděna v souladu se systémem řízení jakosti dle EN ISO 9001 a podle požadavků na jakost výroby dle DIN 18 800 – 7 pro staticky a dynamicky namáhané ocelové konstrukce. Tyto certifikáty nám pomáhají získat další množství technologicky náročnějších zakázek a zajistit si tím své postavení na trhu se svou stálou klientelou odběratelů.


Montáž

Pro naše odběratele ze zahrančí se zaměřujeme na výrobu a montáž drtících strojů.

Opracování

Disponujeme NC a CNC horizontálními vyvrtávačkami, soustruhem SU 63 a vrtačkou VO 50, což nám umožňuje precizní opracování výpalků, svařenců či průmyslových odlitků.

Svařování

Výroba je zajišťována na základě požadavků zákazníka podle dodané, nebo námi zajišťované výkresové dokumentace.

Svařovací středisko je vybaveno svařovacími poloautomaty...